godsbaat_norline_2stk

Godstrafikk

Alta Havn - et knutepunkt

Alta Havn er Finnmarks største stykkgodshavn med omlasting fra båt til bil og fly. Havneterminalen i Bukta huser de største transportørene, og har en betydelig mengde gods bil-til-bil. Terminalen er Terminalkaia og tre godsterminaler for bil og båt, kjøle- og varmelager, kontorbygninger og toll-lager, og er ISPS-kai som er inngjerdet og klarert.

Kart_leietakere-havneterminal-2019-12-18

AKTØRER I HAVNA

Se hvor transportørene er på vårt kart her:

GODSKAIENE

Terminalkaia ligger sentralt i Bukta ved E6 og Alta lufthavn. Kaia er 169 meter lang og en dybde på 10,5 meter. Største lengde for fartøy som kan tas til kai er ca 290 meter, og vi håndterer også store ro-ro operasjoner fra denne kaia.

Marinekaia i samme område benyttes også til avlastning for gods og passasjerskip.

Her er ca. 3.500 m2 lagerhaller, containerlager på 2.500 m2 og utelager på ca. 10.000 m2, og noe kjøle- og frysekapasitet.

Havnen er isfri. Alta Havn har regelmessige anløp av godsruteskip med direkte forbindelse til de viktigste norske og europeiske havner. 

GODSBÅT- RUTER

 

Rederi Linje Frekvens
Scan Shipping Stykkgods, Bergen - Alta - retur 1 x/ mnd
NorLines Stykkgods, Hirtshalt-Hammerfest-Hirtshals 2 x/ uke

GODSBIL-RUTER TIL/ FRA ALTA

Rute Man Tir Ons Tor Fre Lør Søn SUM
Alta  - Gällivarre - Oslo 1 1           2
Alta - Hammerfest 2 2 1 2 2 1 1 11
Alta - Havøysund   1     1     2
Alta - Honningsvåg 1 1     2     4
Alta - Karasjok   1     1     2
Alta - Kautokeino   1 1   2     4
Alta - Lakselv - Karasjok - Nordkyn   2 2   2   1 7
Alta - Tana 1   1   1     3
Alta - Tromsø   2 1 2 1 1 1 8
Alta - Trondheim 1             1
Alta - Øksfjord - Sørøya 1 1   1       3
Alta - Øst Finnmark     1       1 2
Finnsnes - Alta               0
Oslo - Alta     2 2 1   2 7
Oslo - Gällivarre - Alta     1 1     1 3
Tromsø - Alta   3 3 2 3 1 1 13
Trondheim - Alta             2 2
 Antall biler pr. dag 7 15 13 10 16 3 10 74

Tabellen er kun retningsgivende. Ta kontakt med transportør direkte

BULKLAST

Alta Havn anløpes årlig av 80-90 bulkskip som laster nefelin syenitt i bulk fra Stjernøya. Lasten går i hovedsak til Holland, Frankrike, Polen, Tyskland, Spania, Italia og Portugal. 2-3 turer går årlig til Østen. Selskapet skiftet navn i 2010 fra NorthCape Minerals til Sibelco Nordic.

Sibelco Nordic avd. Stjernøy
Lillebukt, 9509 ALTA
Tlf: 78 44 28 80
 

norcem.jpgDet losses og lastes store mengder sement på Norcem - Heidelbergs sementlager for Vest-Finnmark som ligger i Alta.

Alta Silostasjon (NORCEM)
Postboks 2086 - 9507 ALTA

Kontakt: Bjørn Simensen 480 21647

Finnmark Sand AS - logo

Alta har store forekomster av kvalitetssand som skipes ut til store deler av Finnmark, Troms og Svalbard.

Finnmark Sand A/S tar ut ca. 200.000 tonn sand og grus pr. år. Av dette videreforedles ca. 170.000 tonn til førsteklasses betongtilslag, asfalttilslag, veigrus, strøsand, kabelsand etc. 

Finnmark Sand AS
Myggveien 20, 9514 Alta
Tlf:: Tlf: 41 84 49 44
E-post: post@finnmarksand.no 
A/L Alta Skiferbrudd

Altaskifer utskipes fra lagrene i Bossekop med både NorLines og en rekke mindre kystrederier.

AL Alta Skiferbrudd
Strandveien 62 - Postboks 113
9513 Alta
Telefon: +47 78 43 43 22
E-post: post@alta-skiferbrudd.no

 

Language Norsk - Norwegian

SAMARBEIDSPARTNERE