Alta Rutebåtterminal - informasjon

Alta Rutebåtterminal er navnet på den nye kombibåtkaien i Bukta. Den er spesielt tilrettelagt for hurtigbåter og kombibåter. Her er det p-plass, buss-...
Venteskur, Havneveien 32 ved kaien

Nye parkeringsregler i havneområdet

Aktiviteten i havneområdet i Bukta er stor, og begrensede arealer fylles med parkerte kjøretøyer. En stor andel av disse er ikke havnerelatert virksom...
parkeringssone
Språk Norsk - Norwegian

SAMARBEIDSPARTNERE