oppdrett_ill_200x150

Oppdrett

Arealavgift for oppdrettsnæringa

Vest-Finnmark Regionråd har drøftet spørsmålet om arealavgift for oppdrettsnæringa. I en henvendelse til regjeringen og stortingsrepresentantene fra Finnmark støtter regionrådet kravet fra Nettverk for fjord og kystkommuner.

NFKK (Nettverk for fjord- og kystkommuner) arbeider for å ivareta kommunenes interesser knyttet til sikring av retten til lokal forvaltning av sjø- og kystsonen.

Se hjemmeside

Nettverket har over 40 medlemskommuner og har over lengre til arbeidet for at oppdrettsnæringa skal bidra med arealavgift for bruk av sjøarealer i kommunene.

Nettverk for fjord- og kystkommuner
Nettverk for fjord- og kystkommuner
Disse kommunene i Finnmark er med: Alta, Kvalsund, Loppa, Måsøy, Nordkapp
Språk Norsk - NorwegianSpråk English - Engelsk

SAMARBEIDSPARTNERE