LEDIGE BÅTPLASSER

Oppdatert 22.5.2018

Det er noen få ledige plasser i Urnesbukta. På Storekorsnes, i Korsfjord, på Nyvoll og i Lille Lerresfjord er det helt fullt.

Nytt anlegg i Urnesbukta blir lagt ut innen 1. juni og vi tildeler da fortløpende plasser fra ventelisten der.

Båtplasspriser 2018

Havnestyret vedtok ny prisstruktur for båtplasser i marina i møte 23.11.2017, og ved 2. gangs behandling den 8.2.2018. Det er nå bare 3 prisgrupper, og innskuddene har økt for nye kunder.

SMÅBÅTHAVNER I ALTA

Alta Havn KF har småbåthavner for omlag 250 båter, i Urnesbukta i Alta og på Storekorsnes, Kvalfjord, Nyvoll, Korsfjord og Lille Lerresfjord.

Vedtekt for marinaer hos Alta Havn

Vedtekten omhandler bruk av våre marinaanlegg og plikter og rettigheter for båteier og eier.

Endre opplysninger om båten din?

Registeret er internt for Alta Havn KF. Her kan du endre dine opplysninger som adresse og data om båten din.

Webkamera - Urnesbukta Marina

Vi har nye kamera i marinaen, og alle kan logge seg inn og sjekke forholdene. Flere som ser = bedre sikkerhet for alle! Finn ut hvordan du gjør det her.

Portlås til Urnesbukta Marina

Slik bruker du den elektroniske portlåsen til Urnesbukta marina. 

Kart over Møllenes industripark, med foreslått plassering av marina

Marina

Kommer det marina i Kåfjord..?

Alta kommune har sendt ut forslag til planprogram tilknyttet reguleringsplan for Møllenes industriområde i Kåfjord. Etter mange runder på ulike lokaliteter i Kåfjord, utredes nå endelig plassering innenfor Møllenes.

Språk Norsk - Norwegian

SAMARBEIDSPARTNERE