LEDIGE BÅTPLASSER

Oppdatert 24.03.2017

Vi har nå 1 plass i Kvalfjord som tildeles over disk. Det er noen få ledige plasser i Urnesbukta. På Storekorsnes, i Korsfjord eller i Lille Lerresfjord er det helt fullt. Nyvoll Marina er inntil videre demontert pga bygging av fergeleie, og legges ut tidligst etter påske 2017.

Båtplass - priser 2017

Båtplasser leies ut fra 2,0 meters bredde og oppover. Vi fakturerer 1. termin i januar og 2. termin ca 15. august. Kunden må også innbetale et innskudd som tilbakeføres ved avslutning av leieforholdet. Forøvrig vises til Vedtekter for Marina og opplagsplasser i Alta Havn KF. Prisene har stått stille siden 2014 og fikk en mindre økning for 2017.

SMÅBÅTHAVNER I ALTA

Alta Havn KF har småbåthavner for omlag 250 båter, i Urnesbukta i Alta og på Storekorsnes, Kvalfjord, Nyvoll, Korsfjord og Lille Lerresfjord.

Vedtekt for marinaer hos Alta Havn

Vedtekten omhandler bruk av våre marinaanlegg og plikter og rettigheter for båteier og eier.

Endre opplysninger om båten din?

Registeret er internt for Alta Havn KF. Her kan du endre dine opplysninger som adresse og data om båten din.

Ny portlås for Urnesbukta Marina

Slik bruker du den nye elektroniske portlåsen til Urnesbukta marina.

Kart over Møllenes industripark, med foreslått plassering av marina

Marina

Kommer det marina i Kåfjord..?

Alta kommune har sendt ut forslag til planprogram tilknyttet reguleringsplan for Møllenes industriområde i Kåfjord. Etter mange runder på ulike lokaliteter i Kåfjord, utredes nå endelig plassering innenfor Møllenes.

Språk Norsk - Norwegian

SAMARBEIDSPARTNERE