Marina

Båtplasspriser 2021

Det er nå bare 3 prisgrupper, og innskuddet økte i 2018 for nye kunder.

Bredde Leie Leie Urnesbukta Innskudd
2,00 - 2,99 m 5 000 5 330 8 000
3,00 - 3,99 m 8 000 8330 25 000
4,00 - <  12 000 12330 40 000
  • Vi fakturerer leie halvårlig med 1. termin i januar og 2. termin ca 15. august. Kunden må innbetale et innskudd som tilbakeføres ved avslutning av leieforholdet.
  • Prisregulering er tidligere gjort i 2014 og med en mindre økning i 2017. Prisene øker ikke for 2019.
  • Breddeangivelser gjelder fra og med bredde, og inntil angitt bredde. Priser for innskudd gjelder nye avtaler fra og med 01.01.2018.

Yrkesbåter og båter i næringsdrift betaler vederlag i hht til regulativets pkt 3.1. KAIVEDERLAG -  "Det er forskjellige satser etter fartøygruppe, og det er et minimumsbeløp for kaivederlag per døgn. Dette avtales med havneadministrasjonen.

Korttidsleie Urnesbukta Marina – kr. 200.- pr døgn inkl. strøm og kr. 150.- uten strøm, når brukerne betaler med Vipps: #77470. Merk innbetaling med navn og båt. Hvis det må faktureres påløper fakturaomkostninger. 

Forøvrig viser vi til Vedtekter for Marina og opplagsplasser og Prisregulativet for Alta Havn KF. 

Language Norsk - Norwegian

SAMARBEIDSPARTNERE