norwegian_lander_200x150

Reiseliv

Charterfond kan sikre turismen

Et eget charterfond kan minske risikoen for bedrifter som satser på charterturisme direkte fra utlandet til Nord-Norge. I går la regjeringa fram den nye reiselivsstrategien for Norge, og der var charterturismen til Nord-Norge nevnt spesielt, til glede for NHO-direktøren.
i Alta møtes nå en rekke aktører i regi av Alta Næringsforening, for å etablere Trafikkforum. Bakgrunnen er et behov for systematisk jobbing for bedring i tilgjengeligheten til Alta og regionen rundt, og se på hva charterfondet kan gi av muligheter. Direktør Brita Leiros i Alta Næringsforening kaller sammen til møte 17. april på Alta Lufthavn.

Finnmark Fylkestings behandling av saken: (utdrag av møteprotokoll)

SAK NR. 11/68 CHARTERFOND FOR NORD-NORGE

Arkivsak 10/01606

FYLKESORDFØRERS INNSTILLING:

Finnmark fylkeskommune bidrar ikke med finansielle midler til et charterfond for Nord-Norge.

FYLKESTINGETS BEHANDLING:

Høyre v/Laila Davidsen fremmet følgende forslag:

Finnmark Fylkeskommune er positiv til opprettelsen av et charterfond for Nord-Norge, og vil komme tilbake til vår andel av finansiering når denne fordelingen er avklart og når de øvrige partene har bekreftet sin deltakelse.

Bente Haug fremmet på vegne av AP, SV, SP og KrF følgende fellesforslag:

Endringsforslag:

Finnmark fylkeskommune ser positivt på opprettelsen av et Charterfond for Nord-Norge, men på bakgrunn av den økonomiske situasjonen må Finnmark fylkeskommune allikevel si nei til å delta i dette charterfondet for Nord-Norge i denne runden.

Fremskrittspartiet v/Jarle Andreassen fremmet følgende forslag:

Saken utsettes.

VOTERING:

Utsettelses forslag fra FrP

forkastet mot 6 stemmer

Saken utsettes ikke.

Fylkesordfører trakk innstillingen.

8

VOTERING:

Høyres forslag v/Laila Davidsen

forkastet mot 14 stemmer

Fellesforslag fra AP, SV, SP og KrF v/Bente Haug

VEDTAK;

vedtatt mot 14 stemmer

Finnmark fylkeskommune ser positivt på opprettelsen av et Charterfond for Nord-Norge, men på bakgrunn av den økonomiske situasjonen må Finnmark fylkeskommune allikevel si nei til å delta i dette charterfondet for Nord-Norge i denne runden.

VEDTAK;

Språk Norsk - NorwegianSpråk English - Engelsk

SAMARBEIDSPARTNERE