Kvalfjord privat kai

Stenginga av Kvalfjord kai

Driftstilskudd til private kaier

Alta Havn la i dag frem forslag til løsning for å få åpnet den private kaia i Kvalfjorden ytterst i Altafjorden. Løsningen er å gi alle private ekspedisjonskaier i kommunen et kommunalt driftstilskudd, skriver nrk.no.

VEDTAK I KVALFJORD EIENDOMSSELSKAP AS

Kaistengningssaken i Kvalfjord

Viser til ”Prinsippskisse for driftstilskudd til private ekspedisjonskaier i Kvalfjord, Hakkstabben og Komagfjord.”
 
Vedtak:
Styret i Kvalfjord Eiendomselskap AS har bestemt å åpne kaien til bruk for Veolia sine rutefartøy og andre betalende anløp, med umiddelbar virkning.
Dette for å vise smidighet i saken og vilje til å finne en løsning.
 
Styret har ut i fra denne avgjørelsen følgende Krav:
  • Det skal være en forhandlet avtale om kaibruk av rutegående fartøy innen 31.12-2008, som er akseptert av kaieierene.
  • Det skal være en forhandlet avtale om godtgjørelse for bruk av kaia i 2008.
  • Hvis ikke det foreligger en akseptabel avtale på plass innen 31.12-2008, stenges kaiene i Kvalfjord, Komagfjord og Hakkstabben for Veolia sine anløp.
Det er opprettet en arbeidsgruppe med 1 representant fra hver av kaiene.: Kvalfjord, Hakkstabben og Komagfjord, somskal være med i utformingen av en kaibruk avtale.
 
Enst. vedtatt.
 

 

Språk Norsk - NorwegianSpråk English - Engelsk

SAMARBEIDSPARTNERE