calculator

Havneavgifter

Endring i avgiftsregulativet 2010

Havnestyret har endret kap. 3 om ISPS (sikkerhet) i forbindelse med Alta Havn's innføring av fast vakthold ved Securitas med alle skipsanløp der slikt kreves.
Kostnader i forbindelse med vakthold for ISPS fartøy under havneopphold belastes rederiet. For 2010 betales kr. 650.- pr. mann, og endringen gjøres gjeldende fra 1. mars 2010
Avgiftsregulativet er oppdatert pr. 4.5.2010
Språk Norsk - NorwegianSpråk English - Engelsk

SAMARBEIDSPARTNERE