Kvalfjord - fiskerikai

Får lån til å kjøpe bruket

KVALFJORD: Kvalfjord Eiendomsselskap AS skal kjøpe Kvalfjordbruket og får låne 350.000 kroner fra Kraftfondet. Det har hovedutvalget for miljø, plan- og utvikling bestemt. [kilde: altaposten.no - foto: Alta Havn KF]

av Magne Kveseth, Altaposten

Fra før har Kvalfjord Eiendomsselskap fått 300.000 kroner i tilskudd fra Alta kommune til delfinansiering knytta til oppgradering av fiskemottaket i Kvalfjord.

Eierforhold
Denne bevilgningen ble gitt allerede i desember i fjor. Bruket i Kvalfjoird, som var eid av Altafjord Oppdrett AS, ble solgt til Altafjord Laks AS. Nå har Kvalfjord Eiendomsselskap inngått avtale med Altafjord Laks AS om kjøp av Kvalfjordbruket for 900.000 kroner, hvoran 850.000 skal gjøres opp kontant, mens 50.000 kroner gjøres opp ved at selskapet får overdratt aksjer tilsvarende summen.
Aksjekapital
Kvalfjord Eiendomsselskap har en aksjekapital på 650.000 kroner og pr. 1. juli skulle 600.000 av denne kapitalen være intakt i følge kommunens saksfremstilling.
Når Kvalfjord Eiendomsselskap kjøper Altafjord Laks, skal eiendomsselskapet overta den løpende leieavtalen med Alta kommune om ekspedisjonskai i Kvalfjord.
I vurderinga fra Alta kommunes næringsavdeling heter det at selskapet viser stor risikovilje og tro på framtida for selskapet når aksjekapitalen er fullt innbetalt. Det er også opplyst at en oppgradering av anlegget for minimum 480.000 kroner vil bli gjennomført relativt raskt.
Politikerne gikk med dette inn for å bevilge selskapet et lån fra kraftfondet med den forutsetning av revisor bekrefter at hele aksjekapitalen er innbetalt.
Språk Norsk - NorwegianSpråk English - Engelsk

SAMARBEIDSPARTNERE