Storekorsnes Fiskerihavn

Storekorsnes har status som fiskerihavn. Dette er Kystverkets definisjon av havner med spesiell status, der man vil tilrettelegge for lokale fiskere o...
Storekorsnes Marina

Fiskerimanntallet for Alta

På Fiskeridirektoratets sider finner man disse oppdaterte oversiktene.

Yrkesfiskere i Alta

Vi har sammenstillet tallene fra Fiskeridirektorates registre, og her kan du se fordeling, alder bosted i kommunen og fartøy for våre 119 registrerte ...
[illustrasjonsfoto]

Priser for registrerte fiskefartøy i Alta

Prisregulativet ble endret pr. 24. nov 2011, slik at fiskere betaler lik pris uavhengig av hvilken kaiplass de benytter.
fiskefartoy_paaskefri-1

Fartøyregisteret

Oppdatert oversikt over registrerte fiskefartøyer i Alta kommune. Klikk på "vis" for å se fartøydata. Sortert etter registreringsmerke. Kilde:...
fiskebaat_frosen

Torgavgift for salg ved kai i Alta

Havnestyret har vedtatt innføring av torgavgift for bruk av havnens kaier og arealer, og dette er inntatt i Avgiftsregulativet som nytt pkt. (ajour pr...
ill.foto; Salg av fisk ved kai
Språk Norsk - Norwegian

SAMARBEIDSPARTNERE