kabel2

Marina

Fjern ulovlige kabler i marinaene

Vi har nå sjekket Urnesbukta marina, og koblet vekk en rekke store kabeltromler og andre ulovlige kabler. Disse er utette og ulovlige, og sikringene går hele tiden.
Regelene er klare, og ulovlige kabler blir nå fjernet av Alta Havn uten videre varsel. Kontrollene fortsetter i september, og neste havn er Storekorsnes. Se vedlagte Instruks for landstrøm.
Språk Norsk - NorwegianSpråk English - Engelsk

SAMARBEIDSPARTNERE