alta_havn_logo

Havnestyret

Alta Havnevesen ble fra 1. juli 2001 organisert som et kommunalt foretak, og skiftet navn til ALTA HAVN KF. (KF = kommunalt foretak).


 

alta-havn-organisasjonsmodell

Organisering

Alta kommunestyre er havnas øverste organ. Vedtekter for Alta Havn gir de formelle føringer for havnens virksomhet.

Havnesjefen er sekretær for havnestyret.

Havnestyrets faste medlemmer

NAVN

Repr. Verv Tlf
Lars Hapalahti AP Leder 950 68353
Odd Eilert Persen FrP N. leder 977 50001
Anita H. Pedersen SV Medlem 957 30064
Henriette B. Eilertsen Bruker- representant 901 92776
Ketil Iki Ansatt- representant 901 58338

Valg av faste medlemmer i kommunestyrets vedtak av 26.10.2015


Valg av vararepresentanter i numerisk rekkefølge i kommunestyrets vedtak 16.11.2011 - sak 022/15

Navn Repr. Verv Tlf
Bente Haug
AP
1. Vara
932 12528
Frode E. Lindal MDG 2. Vara 905 32955
Sigmund Nyvoll FrP 3. Vara 911 06994
Steinar Karlstrøm AP 4. Vara 977 61960
Susanne Kristiansen FrP 5. Vara 915 70711
Language Norsk - Norwegian

SAMARBEIDSPARTNERE