alta_havn_logo

Havnestyret

Alta Havnevesen ble fra 1. juli 2001 organisert som et kommunalt foretak, og skiftet navn til ALTA HAVN KF. (KF = kommunalt foretak).


 

alta-havn-organisasjonsmodell

Organisering

Alta kommunestyre er havnas øverste organ. Vedtekter for Alta Havn gir de formelle føringer for havnens virksomhet.

Havnesjefen er sekretær for havnestyret.

Havnestyrets faste medlemmer

NAVN

Repr. Verv Tlf
Tine Klevstad AP Leder 951 01944
Leif Åsmund Nilsen SP N. leder 951 81733
Hege Christin Bjørkmann H Medlem 469 45239
Espen Joramo Bruker- representant 415 61382
Arnt T. Nilsen (fra 1.6.2021) Ansatt- representant 906 34518

Valg av faste medlemmer i kommunestyrets vedtak av 22.10.2019


Valg av vararepresentanter i numerisk rekkefølge i kommunestyrets vedtak i sak 046/19

Navn Repr. Verv Tlf
Henriette B. Eilertsen
AP
1. Vara
901 92776
Albert Vekve FrP 2. Vara 905 70338
Kåre Simensen AP 3. Vara 901 87642
Lena Johansen H 4. Vara 900 43939
Marte Wirkola AP 5. Vara 965 19370
Språk Norsk - Norwegian

SAMARBEIDSPARTNERE