MS Puma frakter atomsøppel Murmansk

Farlig gods

Fraktet atomsøppel - sprang lekk

Det danskregistrerte fraktskipet "Puma" på vei til Murmansk med containere full av atomavfall fra et serbisk forskningssenter, sprang lekk like etter lossing og ble tauet inn ved Sørøya skriver bl.a fd.no
MS Puma passerer Finnmarkskysten (Kystverkets AIS)
MS Puma passerer Finnmarkskysten (Kystverkets AIS)
AIS'en viser skipets posisjon ca kl. 0900 i dag 14.12.2010
Språk Norsk - NorwegianSpråk English - Engelsk

SAMARBEIDSPARTNERE