Kystinfo-kart over sårbare forekomster og naturtyper på Svalbard

Frykter cruise-død på Svalbard

Cruisenæringen frykter for framtiden når det blir innført losplikt på Svalbard på samme måte som på fastlandet, skriver nrk.no/nordnytt.
Kystinfo-kart over sårbare forekomster og naturtyper på Svalbard
Kystinfo-kart over sårbare forekomster og naturtyper på Svalbard
Kartet er hentet på Kystverkets kartbase som heter Kystinfo. Her er alle kjente registreringer lagt inn med kulturminner, sjøfugllokaliteter, naturreservater, geologiske forekomster osv.
Språk Norsk - NorwegianSpråk English - Engelsk

SAMARBEIDSPARTNERE