Skiferkai 1

Asfalt og grus

I Alta produseres store mengder asfalt hos Veidekke på Skillemo og og hos Lemminkainen ved Garrajohka overfor Eiby (RV93). I tillegg leveres grus, strøsand mv fra grustak hos Finnmark Sand AS i Raipas. Det utskipes store kvanta årlig fra Skiferkaia i Bossekop. Kaia er tilrettelagt med oppkjøringsrampe for tipping fra bil til båt.

Språk Norsk - Norwegian

SAMARBEIDSPARTNERE