Laksemære ved kai

Havbruk i Alta Havnedistrikt

Alta kommune er 4. størst i landet i oppdrettsammenheng med aktører som Grieg Volden, Cermaq Norge og Norwegian Royal Salmon. Vi har oppdrett på laks og ørret. Tidligere har det også vært forsøk med torsk og blåskjell i fjorden. Som et ledd i arbeidet med kystsoneplaner og forvaltning har vi utarbeidet dette foreløpige oppdrettskartet for Alta. Opplysningene er hentet fra Fiskeridirektoratets database på fiskeridir.no

Akvakulturlokaliteter i Alta

Kilde: Fiskeridirektoratet - ajour pr. 13.3.2017

Lok.nr Lokalitetsnavn Plassering Kapasitet   Tillatelsesnr Tillatelse Type Art
20396 Bergsnes V Sjø 2.700,00 TN F A 0009 Kommersiell Matfisk Laks
          F A 0009 Kommersiell Matfisk Regnbueørret
          F A 0009 Kommersiell Matfisk Ørret
          F A 0032 Kommersiell Matfisk Laks
          F A 0032 Kommersiell Matfisk Regnbueørret
          F A 0032 Kommersiell Matfisk Ørret
          F A 0038 Kommersiell Matfisk Laks
          F A 0038 Kommersiell Matfisk Regnbueørret
          F A 0038 Kommersiell Matfisk Ørret
10819 Eidsnes Sjø 3.480,00 TN F A 0011 Kommersiell Matfisk Laks
          F A 0011 Kommersiell Matfisk Regnbueørret
          F A 0011 Kommersiell Matfisk Ørret
          F A 0036 Kommersiell Matfisk Laks
          F A 0036 Kommersiell Matfisk Regnbueørret
          F A 0036 Kommersiell Matfisk Ørret
          F A 0039 Kommersiell Matfisk Laks
          F A 0039 Kommersiell Matfisk Regnbueørret
          F A 0039 Kommersiell Matfisk Ørret
          F A 0040 Kommersiell Matfisk Laks
          F A 0040 Kommersiell Matfisk Regnbueørret
          F A 0040 Kommersiell Matfisk Ørret
          F A 0054 Kommersiell Matfisk-Grønn Konvertert Laks
          F A 0054 Kommersiell Matfisk-Grønn Konvertert Regnbueørret
          F A 0054 Kommersiell Matfisk-Grønn Konvertert Ørret
10811 Elva I Årøysundet Sjø 1.800,00 TN F A 0010 Kommersiell Matfisk Laks
          F A 0010 Kommersiell Matfisk Regnbueørret
          F A 0010 Kommersiell Matfisk Ørret
          F A 0058 Kommersiell Matfisk Laks
          F A 0058 Kommersiell Matfisk Regnbueørret
          F A 0058 Kommersiell Matfisk Ørret
35917 Halsen Land 42,00 TN F A 0062 Kommersiell Settefisk Rognkjeks (felles)
          F A 0063 Kommersiell Stamfisk Rognkjeks (felles)
13119 Hesten Sjø 2.700,00 TN F A 0005 Kommersiell Matfisk-Grønn Konvertert Laks
          F A 0005 Kommersiell Matfisk-Grønn Konvertert Regnbueørret
          F A 0005 Kommersiell Matfisk-Grønn Konvertert Ørret
          F A 0009 Kommersiell Matfisk Laks
          F A 0009 Kommersiell Matfisk Regnbueørret
          F A 0009 Kommersiell Matfisk Ørret
          F A 0032 Kommersiell Matfisk Laks
          F A 0032 Kommersiell Matfisk Regnbueørret
          F A 0032 Kommersiell Matfisk Ørret
          F A 0038 Kommersiell Matfisk Laks
          F A 0038 Kommersiell Matfisk Regnbueørret
          F A 0038 Kommersiell Matfisk Ørret
          F A 0060 Kommersiell Matfisk-Grønn A Laks
          F A 0060 Kommersiell Matfisk-Grønn A Regnbueørret
          F A 0060 Kommersiell Matfisk-Grønn A Ørret
33057 Indre Lokkarfjord Sjø 1.800,00 TN F A 0005 Kommersiell Matfisk-Grønn Konvertert Laks
          F A 0005 Kommersiell Matfisk-Grønn Konvertert Regnbueørret
          F A 0005 Kommersiell Matfisk-Grønn Konvertert Ørret
          F A 0009 Kommersiell Matfisk Laks
          F A 0009 Kommersiell Matfisk Regnbueørret
          F A 0009 Kommersiell Matfisk Ørret
          F A 0032 Kommersiell Matfisk Laks
          F A 0032 Kommersiell Matfisk Regnbueørret
          F A 0032 Kommersiell Matfisk Ørret
          F A 0038 Kommersiell Matfisk Laks
          F A 0038 Kommersiell Matfisk Regnbueørret
          F A 0038 Kommersiell Matfisk Ørret
10614 Kråkevik Sjø 3.480,00 TN F A 0034 Kommersiell Matfisk Laks
          F A 0034 Kommersiell Matfisk Regnbueørret
          F A 0034 Kommersiell Matfisk Ørret
          F A 0041 Kommersiell Matfisk Laks
          F A 0041 Kommersiell Matfisk Regnbueørret
          F A 0041 Kommersiell Matfisk Ørret
          F A 0042 Kommersiell Matfisk Laks
          F A 0042 Kommersiell Matfisk Regnbueørret
          F A 0042 Kommersiell Matfisk Ørret
          F A 0055 Kommersiell Matfisk Laks
          F A 0055 Kommersiell Matfisk Regnbueørret
          F A 0055 Kommersiell Matfisk Ørret
          F M 0021 Kommersiell Matfisk Laks
          F M 0021 Kommersiell Matfisk Regnbueørret
          F M 0021 Kommersiell Matfisk Ørret
10840 Lille Kufjord Sjø 3.120,00 TN F A 0043 Kommersiell Matfisk Laks
          F A 0043 Kommersiell Matfisk Regnbueørret
          F A 0043 Kommersiell Matfisk Ørret
          F A 0045 Kommersiell Matfisk Laks
          F A 0045 Kommersiell Matfisk Regnbueørret
          F A 0045 Kommersiell Matfisk Ørret
          F A 0058 Kommersiell Matfisk Laks
          F A 0058 Kommersiell Matfisk Regnbueørret
          F A 0058 Kommersiell Matfisk Ørret
          F A 0059 Kommersiell Matfisk Laks
          F A 0059 Kommersiell Matfisk Regnbueørret
          F A 0059 Kommersiell Matfisk Ørret
          F LB0013 Kommersiell Matfisk Laks
          F LB0013 Kommersiell Matfisk Regnbueørret
          F LB0013 Kommersiell Matfisk Ørret
          F LB0015 Kommersiell Matfisk Laks
          F LB0015 Kommersiell Matfisk Regnbueørret
          F LB0015 Kommersiell Matfisk Ørret
13317 Lille Kvalfjord Sjø 2.700,00 TN F A 0043 Kommersiell Matfisk Laks
          F A 0043 Kommersiell Matfisk Regnbueørret
          F A 0043 Kommersiell Matfisk Ørret
          F A 0044 Kommersiell Matfisk Laks
          F A 0044 Kommersiell Matfisk Regnbueørret
          F A 0044 Kommersiell Matfisk Ørret
          F A 0058 Kommersiell Matfisk Laks
          F A 0058 Kommersiell Matfisk Regnbueørret
          F A 0058 Kommersiell Matfisk Ørret
          F L 0023 Kommersiell Matfisk Laks
          F L 0023 Kommersiell Matfisk Regnbueørret
          F L 0023 Kommersiell Matfisk Ørret
          F L 0024 Kommersiell Matfisk Laks
          F L 0024 Kommersiell Matfisk Regnbueørret
          F L 0024 Kommersiell Matfisk Ørret
          F LB0013 Kommersiell Matfisk Laks
          F LB0013 Kommersiell Matfisk Regnbueørret
          F LB0013 Kommersiell Matfisk Ørret
10794 Mortensnes Sjø 5.400,00 TN F A 0010 Kommersiell Matfisk Laks
          F A 0010 Kommersiell Matfisk Regnbueørret
          F A 0010 Kommersiell Matfisk Ørret
          F A 0043 Kommersiell Matfisk Laks
          F A 0043 Kommersiell Matfisk Regnbueørret
          F A 0043 Kommersiell Matfisk Ørret
          F A 0044 Kommersiell Matfisk Laks
          F A 0044 Kommersiell Matfisk Regnbueørret
          F A 0044 Kommersiell Matfisk Ørret
          F A 0059 Kommersiell Matfisk Laks
          F A 0059 Kommersiell Matfisk Regnbueørret
          F A 0059 Kommersiell Matfisk Ørret
          F L 0023 Kommersiell Matfisk Laks
          F L 0023 Kommersiell Matfisk Regnbueørret
          F L 0023 Kommersiell Matfisk Ørret
          F L 0024 Kommersiell Matfisk Laks
          F L 0024 Kommersiell Matfisk Regnbueørret
          F L 0024 Kommersiell Matfisk Ørret
          F LB0013 Kommersiell Matfisk Laks
          F LB0013 Kommersiell Matfisk Regnbueørret
          F LB0013 Kommersiell Matfisk Ørret
10814 Mårsanjarga Sjø 2.700,00 TN F A 0009 Kommersiell Matfisk Laks
          F A 0009 Kommersiell Matfisk Regnbueørret
          F A 0009 Kommersiell Matfisk Ørret
          F A 0032 Kommersiell Matfisk Laks
          F A 0032 Kommersiell Matfisk Regnbueørret
          F A 0032 Kommersiell Matfisk Ørret
          F A 0038 Kommersiell Matfisk Laks
          F A 0038 Kommersiell Matfisk Regnbueørret
          F A 0038 Kommersiell Matfisk Ørret
10791 Nordnes Sjø 3.480,00 TN F A 0034 Kommersiell Matfisk Laks
          F A 0034 Kommersiell Matfisk Regnbueørret
          F A 0034 Kommersiell Matfisk Ørret
          F A 0041 Kommersiell Matfisk Laks
          F A 0041 Kommersiell Matfisk Regnbueørret
          F A 0041 Kommersiell Matfisk Ørret
          F A 0042 Kommersiell Matfisk Laks
          F A 0042 Kommersiell Matfisk Regnbueørret
          F A 0042 Kommersiell Matfisk Ørret
          F A 0055 Kommersiell Matfisk Laks
          F A 0055 Kommersiell Matfisk Regnbueørret
          F A 0055 Kommersiell Matfisk Ørret
          F M 0021 Kommersiell Matfisk Laks
          F M 0021 Kommersiell Matfisk Regnbueørret
          F M 0021 Kommersiell Matfisk Ørret
          F M 0022 Kommersiell Matfisk Laks
          F M 0022 Kommersiell Matfisk Regnbueørret
          F M 0022 Kommersiell Matfisk Ørret
10841 Pollen Sjø 1.800,00 TN F A 0045 Kommersiell Matfisk Laks
          F A 0045 Kommersiell Matfisk Regnbueørret
          F A 0045 Kommersiell Matfisk Ørret
          F A 0056 Kommersiell Matfisk Laks
          F A 0056 Kommersiell Matfisk Regnbueørret
          F A 0056 Kommersiell Matfisk Ørret
          F A 0057 Kommersiell Matfisk Laks
          F A 0057 Kommersiell Matfisk Regnbueørret
          F A 0057 Kommersiell Matfisk Ørret
          F LB0013 Kommersiell Matfisk Laks
          F LB0013 Kommersiell Matfisk Regnbueørret
          F LB0013 Kommersiell Matfisk Ørret
          F LB0015 Kommersiell Matfisk Laks
          F LB0015 Kommersiell Matfisk Regnbueørret
          F LB0015 Kommersiell Matfisk Ørret
10822 Rivarbukt Sjø 3.480,00 TN F A 0011 Kommersiell Matfisk Laks
          F A 0011 Kommersiell Matfisk Regnbueørret
          F A 0011 Kommersiell Matfisk Ørret
          F A 0036 Kommersiell Matfisk Laks
          F A 0036 Kommersiell Matfisk Regnbueørret
          F A 0036 Kommersiell Matfisk Ørret
          F A 0039 Kommersiell Matfisk Laks
          F A 0039 Kommersiell Matfisk Regnbueørret
          F A 0039 Kommersiell Matfisk Ørret
          F A 0040 Kommersiell Matfisk Laks
          F A 0040 Kommersiell Matfisk Regnbueørret
          F A 0040 Kommersiell Matfisk Ørret
          F A 0054 Kommersiell Matfisk-Grønn Konvertert Laks
          F A 0054 Kommersiell Matfisk-Grønn Konvertert Regnbueørret
          F A 0054 Kommersiell Matfisk-Grønn Konvertert Ørret
10276 Sommarbukt Sjø 2.580,00 TN F A 0011 Kommersiell Matfisk Laks
          F A 0011 Kommersiell Matfisk Regnbueørret
          F A 0011 Kommersiell Matfisk Ørret
          F A 0036 Kommersiell Matfisk Laks
          F A 0036 Kommersiell Matfisk Regnbueørret
          F A 0036 Kommersiell Matfisk Ørret
          F A 0054 Kommersiell Matfisk-Grønn Konvertert Laks
          F A 0054 Kommersiell Matfisk-Grønn Konvertert Regnbueørret
          F A 0054 Kommersiell Matfisk-Grønn Konvertert Ørret
10839 Store Kufjord Sjø 2.700,00 TN F A 0010 Kommersiell Matfisk Laks
          F A 0010 Kommersiell Matfisk Regnbueørret
          F A 0010 Kommersiell Matfisk Ørret
          F A 0043 Kommersiell Matfisk Laks
          F A 0043 Kommersiell Matfisk Regnbueørret
          F A 0043 Kommersiell Matfisk Ørret
          F A 0044 Kommersiell Matfisk Laks
          F A 0044 Kommersiell Matfisk Regnbueørret
          F A 0044 Kommersiell Matfisk Ørret
          F A 0058 Kommersiell Matfisk Laks
          F A 0058 Kommersiell Matfisk Regnbueørret
          F A 0058 Kommersiell Matfisk Ørret
          F A 0059 Kommersiell Matfisk Laks
          F A 0059 Kommersiell Matfisk Regnbueørret
          F A 0059 Kommersiell Matfisk Ørret
          F L 0023 Kommersiell Matfisk Laks
          F L 0023 Kommersiell Matfisk Regnbueørret
          F L 0023 Kommersiell Matfisk Ørret
          F L 0024 Kommersiell Matfisk Laks
          F L 0024 Kommersiell Matfisk Regnbueørret
          F L 0024 Kommersiell Matfisk Ørret
10281 Store Kvalfjord Sjø 1.800,00 TN F A 0045 Kommersiell Matfisk Laks
          F A 0045 Kommersiell Matfisk Regnbueørret
          F A 0045 Kommersiell Matfisk Ørret
          F A 0056 Kommersiell Matfisk Laks
          F A 0056 Kommersiell Matfisk Regnbueørret
          F A 0056 Kommersiell Matfisk Ørret
          F A 0057 Kommersiell Matfisk Laks
          F A 0057 Kommersiell Matfisk Regnbueørret
          F A 0057 Kommersiell Matfisk Ørret
          F LB0013 Kommersiell Matfisk Laks
          F LB0013 Kommersiell Matfisk Regnbueørret
          F LB0013 Kommersiell Matfisk Ørret
          F LB0015 Kommersiell Matfisk Laks
          F LB0015 Kommersiell Matfisk Regnbueørret
          F LB0015 Kommersiell Matfisk Ørret
10789 Store Lerresfjord Sjø 3.480,00 TN F A 0034 Kommersiell Matfisk Laks
          F A 0034 Kommersiell Matfisk Regnbueørret
          F A 0034 Kommersiell Matfisk Ørret
          F A 0041 Kommersiell Matfisk Laks
          F A 0041 Kommersiell Matfisk Regnbueørret
          F A 0041 Kommersiell Matfisk Ørret
          F A 0042 Kommersiell Matfisk Laks
          F A 0042 Kommersiell Matfisk Regnbueørret
          F A 0042 Kommersiell Matfisk Ørret
          F A 0055 Kommersiell Matfisk Laks
          F A 0055 Kommersiell Matfisk Regnbueørret
          F A 0055 Kommersiell Matfisk Ørret
          F A 0061 Kommersiell Matfisk-Grønn A Laks
          F A 0061 Kommersiell Matfisk-Grønn A Regnbueørret
          F A 0061 Kommersiell Matfisk-Grønn A Ørret
          F M 0021 Kommersiell Matfisk Laks
          F M 0021 Kommersiell Matfisk Regnbueørret
          F M 0021 Kommersiell Matfisk Ørret
          F M 0022 Kommersiell Matfisk Laks
          F M 0022 Kommersiell Matfisk Regnbueørret
          F M 0022 Kommersiell Matfisk Ørret
24535 Storholmen Sjø 5.400,00 TN F A 0034 Kommersiell Matfisk Laks
          F A 0034 Kommersiell Matfisk Regnbueørret
          F A 0034 Kommersiell Matfisk Ørret
          F A 0041 Kommersiell Matfisk Laks
          F A 0041 Kommersiell Matfisk Regnbueørret
          F A 0041 Kommersiell Matfisk Ørret
          F A 0042 Kommersiell Matfisk Laks
          F A 0042 Kommersiell Matfisk Regnbueørret
          F A 0042 Kommersiell Matfisk Ørret
          F A 0055 Kommersiell Matfisk Laks
          F A 0055 Kommersiell Matfisk Regnbueørret
          F A 0055 Kommersiell Matfisk Ørret
          F M 0001 Kommersiell Matfisk Laks
          F M 0001 Kommersiell Matfisk Regnbueørret
          F M 0001 Kommersiell Matfisk Ørret
          F M 0021 Kommersiell Matfisk Laks
          F M 0021 Kommersiell Matfisk Regnbueørret
          F M 0021 Kommersiell Matfisk Ørret
10821 Tuvan Sjø 3.480,00 TN F A 0011 Kommersiell Matfisk Laks
          F A 0011 Kommersiell Matfisk Regnbueørret
          F A 0011 Kommersiell Matfisk Ørret
          F A 0036 Kommersiell Matfisk Laks
          F A 0036 Kommersiell Matfisk Regnbueørret
          F A 0036 Kommersiell Matfisk Ørret
          F A 0039 Kommersiell Matfisk Laks
          F A 0039 Kommersiell Matfisk Regnbueørret
          F A 0039 Kommersiell Matfisk Ørret
          F A 0040 Kommersiell Matfisk Laks
          F A 0040 Kommersiell Matfisk Regnbueørret
          F A 0040 Kommersiell Matfisk Ørret
          F A 0054 Kommersiell Matfisk-Grønn Konvertert Laks
          F A 0054 Kommersiell Matfisk-Grønn Konvertert Regnbueørret
          F A 0054 Kommersiell Matfisk-Grønn Konvertert Ørret
          F A 0061 Kommersiell Matfisk-Grønn A Laks
          F A 0061 Kommersiell Matfisk-Grønn A Regnbueørret
          F A 0061 Kommersiell Matfisk-Grønn A Ørret
32617 Ytre Koven Sjø 3.599,00 TN F A 0034 Kommersiell Matfisk Laks
          F A 0034 Kommersiell Matfisk Regnbueørret
          F A 0034 Kommersiell Matfisk Ørret
          F A 0041 Kommersiell Matfisk Laks
          F A 0041 Kommersiell Matfisk Regnbueørret
          F A 0041 Kommersiell Matfisk Ørret
          F A 0042 Kommersiell Matfisk Laks
          F A 0042 Kommersiell Matfisk Regnbueørret
          F A 0042 Kommersiell Matfisk Ørret
          F A 0055 Kommersiell Matfisk Laks
          F A 0055 Kommersiell Matfisk Regnbueørret
          F A 0055 Kommersiell Matfisk Ørret

 


 

Language Norsk - Norwegian

SAMARBEIDSPARTNERE