Havbruk i Alta Havnedistrikt

Alta kommune er 4. størst i landet i oppdrettsammenheng med aktører som Grieg Volden, Cermaq Norge og Norwegian Royal Salmon. Vi har oppdrett på laks ...
Laksemære ved kai

Merking av akvakulturanlegg

Kort beskrivelse av krav til merking. Spørsmålet om skikkelig merking kom rundt 2006-07 etter ulykker med påkjørsel av slike anlegg. Vi har stor aktiv...
Språk Norsk - Norwegian

SAMARBEIDSPARTNERE