Havnekart - Alta havnedistrikt

På vårt havnekart finner du lagvis informasjon om alle offentlige og private kaier og en rekke andre faktaopplysninger. Du åpner kartet litt nede på denne siden.
 

Informasjon i kartet

  • Offentlige og private kaier
  • Fergeleier
  • Hurtigbåtruter
  • Godsruter
  • Marina-anlegg
  • Båtramper
  • Nødhavnlokaliteter
  • Reinprammeplasser
  • Fyrlykter

 

Klikk på symbolet oppe til høyre

Language Norsk - NorwegianLanguage English - Engelsk

SAMARBEIDSPARTNERE