Havneplan-2013-2016-forside

Havneplan 2013-2016

Havneplanen ble behandlet av havnestyret den 23. nov 2012, og lå til høring til 15. januar 2013, og ble endelig vedtatt i kommunestyret 11. mars 2013.

Planen lastes ned her

HØRINGSBREV

Adresseliste


Deres ref.                                Vår ref            jpm/2012/11                                   Dato Alta, 27.11.2012                                                                                    Havneplan 2013 – 2016 Alta Havn KF - høring

Alta Havn KF vedtok i H-møte 24.11.2011 å sette i gang rullering av kommunens havneplan for periode 2013 – 2016.

Forslag til Havneplan ble behandlet i H-møte 23.11.2013. Havnestyret vedtok å sende Havneplanen 2013 – 2016 ut på høring

De som har innspill til Havneplanen 2013 – 2016, kan sende disse til Alta Havn KF, Postboks 2237, 9512 Alta. Alternativt kan innspill sendes pr e-post direkte til postmottak: post@altahavn.no . Alle innspill merkes med ”innspill til Havneplan 2013 – 2016”. Frist for innspill er 15.01.2013.

 

Ved eventuelle spørsmål kan det tas nærmere kontakt med

Havnesjef: Jens-Petter Mathisen, 97 69 30 26 og jens-petter.mathisen@altahavn.no

Leder av Havnestyret: Einar Aleksandersen, 48 00 19 94 og eial@altahavn.no

 

Vi viser for øvrig til Alta Havn`s hjemmeside www.altahavn.no hvor Havneplanen 2013 - 2016 er tilgjengelig i digitalt format.

 

Med hilsen

 

Einar Aleksandersen                                                              Jens-Petter Mathisen

Styreleder                                                                              Havnesjef

 

 

 

Adresseliste

Planutkastet er kun tilgjengelig i digitalt format. Vedlagt ser man hvilke instanser som er varslet.

Språk Norsk - Norwegian