Skisse over planlagt utvidelse av Terminalkaia i Alta

Havneplanen 2009-2012 er ute på høring

Arbeidsgruppa har lagt fram sitt forslag til Havneplan, og denne ble sendt ut på høring i forrige uke. Høringsfristen er satt til 25. mai. Du kan laste ned planforslaget her.
Språk Norsk - NorwegianSpråk English - Engelsk

SAMARBEIDSPARTNERE