Havnesikkerhet i Alta Havn

International Ship and Port Facility Security er innført ved trafikk-kaier i Alta

Søknad om ID-kort og nøkkelbrikke

All trafikk og adgang til våre ISPS-havneterminaler er regulert gjennom internasjonalt lovverk, og Securitas utøver kontroll på vegne av Alta Havn. De...
Språk Norsk - Norwegian

SAMARBEIDSPARTNERE