L-lerresfj-almkai_2009

Lille Lerresfjord

Kaia er solgt

Kommunestyret godkjente Havnestyrets forslag om å selge almenningskaia i Lille Lerresfjord til mainstream Norway AS for 1 mill. kr.
Saken ble behandlet i kommunestyret 25. okt 2010, saksnr. PS 87/10. Salgssummen øremerkes renovering av kommunale kaier i Alta Havnedistrikt. Avtalen forutsettes godkjent av styret i Mainstream Norway AS. Vedtaket var enstemmig
Språk Norsk - NorwegianSpråk English - Engelsk

SAMARBEIDSPARTNERE