Kaier i distriktet

Område: Årøya - Storekorsnes - Nyvoll - Korsfjord - Lerresfjord - Rognsund - Stjernsund - Langfjord - Talvik

Article image

MIKKELSBY FERGELEIE

Fra Mikkelsby på FV-883 (fastlandet) til Kongshus på Årøya. Nedlagt fergeleie, eies av Troms og Finnmark Fylkeskommune.

7802742 814924

Article image

ÅRØYA (Kongshus)

Eldre trekai, lengde 50 meter, dybde 6,8 meter Bruksområde: Fiskeri/oppdrett Altafjord Oppdrett AS, Kongshus, 9533 Kviby (tlf 997 04239 Kyrre Olsen).

Kombibåtkai for anløp av Rute 532 MS Årøy. Fergeleiet eies av Troms og Finnmark Fylkeskommune.

7803144 812791

Article image

STOREKORSNES KAI

Kailengde 35 meter, dybde 6 meter. Bruksområde: Trafikk-kai, gods og passasjerer på hurtigbåtsamband, og kran for mottak av fisk til Cape Fish Nord AS. Kontakt Alta Havn KF. I tillegg en liten fiskerikai ved Storekorsnes molo, eies av Alta havn, og med kaikran som eies av Storekorsnes Fiskarlag.

7810711 808654

Article image

STOREKORSNES MARINA

Kommunal fiskerihavn. Betongflytekai med bølgedemper for fiskefartøy/ større båter, samt marinaanlegg med stålbrygger for nærings- og fritidsbåter. Ca 45 plasser. Kontakt Alta Havn KF

7810711 808599

Nyvoll kai
Nyvoll kai

NYVOLL

Privat kai Kailengde 30 meter, dybde 3,5 meter, med liten flytebrygge og kaikran. Bruksområde: Turistfiske

Kontakt Nyvoll Brygge AS, tlf 901 38936/ 917 40200

7812934 815517

Article image

NYVOLL MARINA

31 båtplasser på innsiden av fergeleiet. Kontakt Alta Havn KF

7812919 815597

Article image

NYVOLL FERGELEIE

Ferjekai: Nyvoll -Korsfjord, Eier: Troms og Finnmark Fylkeskommune. Kailengde 20 meter, dybde 3,5 meter.

7812920 815562

Article image

KORSFJORD KAIER

  • KORSFJORD SLIPPEN: Privat kai Kailengde 21 meter, dybde 6 meter. Bruksområde: Verksted/industri, båtslipp. Eier: Bjørne Kvernmo.
  • KORSFJORD FERGEKAI:  Korsfjord - Nyvoll - Eier: Troms og Finnmark Fylkeskommune. 
  • KORSFJORD MARINA; 20 båtplasser, offentlig. Kontakt Alta Havn KF

7815186 815759

 

Article image

LILLE LERRESFJORD

Privat kai/ almenningskai. Kailengde 25 meter, dybde 6 meter. Bruksområde: Oppdrettsvirksomhet. Kontakt Cermaq AS

Offentlig marina med 20 båtplasser, kontakt Alta Havn KF

7823757 818704

Article image

STORE LERRESFJORD

Offentlig kai Kailengde 23 meter, dybde 6 meter. Bruksområde: Fiskeri. Kontakt Alta Havn KF

7820434 820536

Article image

ALTNESET KAI

Offentlig kai, Kailengde 18 meter, dybde 6 meter. Bruksområde: Kombibåtkai og mindre trekai for anløp av gods- og hurtigbåt på Seiland. Kombibåtkai eies av Troms og Finnmark Fylkeskommune og trekaia eies av Alta Havn.

7822920 801779

 

Article image

HAKKSTABBEN

Privat kai Kailengde 30 meter, dybde 4,5 meter. Bruksområde: Allmenningskai. Kontakt Knut Bergly, 906 88 733

7817302 805059

Article image

KVALFJORD

Offentlig kai Kailengde 30 meter, dybde 6 meter. Bruksområde: Allmeningskai/fiskeri, anløp av gods- og hurtigbåt.

Betongflytekai på 20 meter for hurtigbåt. 

Kvalfjord Marina med 12 båtplasser. Kontakt Alta havn KF

7820599 795256

Article image

BIA i Kvalfjord

Lengde 5 meter, dybde 3 meter, allmenningskai, eier: Alta Havn, samt liten privat flytebrygge

7820533 795899

Article image

NORMANNSNES i Rognsund

Lengde 5 meter, dybde 3 meter, allmenningskai

7822803 794904

Article image

POLLEN i Rognsund

Lengde 5 meter, dybde 3 meter, allmenningskai

7822636 793319

 

Article image

LILLEBUKT, Stjernøya - ISPS

Privat industrikai for gods og bulk. IMO nr. NOALF -006 Kailengde 75 meter, dybde 11 meter. Bruksområde: Industri Eier: Sibelco Nordic, tlf. 7848 2800 og 7848 2960

7812996 786348

Article image

LILLEBUKT, Stjernøya - hurtigbåtkai

For hurtigbåten MS Nefelin V som trafikkerer Alta - Isnestoften - Lillebukt, og korresponderer med båt fra Øksfjord - Lillebukt. Privat kai, Eier: Sibelco Nordic Stjernøya Plant

7813164 786762

ISNESTOFTEN

Privat kai Kailengde 15 meter, dybde 5 meter. Bruksområde: Trafikk kai for bl.a anløp av MS Nefelin V til Stjernøya.

7801194 802112

Article image

TALVIK Marina

Privat marinaanlegg. Kontakt Talvik Båtforening,

7790400 802311

Language Norsk - NorwegianLanguage English - Engelsk

SAMARBEIDSPARTNERE