Kaier inne i Alta

Område: Bukta - Rafsbotn - Russeluft - Kåfjord - Bossekop

ISPS-KAIER I ALTA - IMO Port facilities in Alta

Se oversikt over godkjente terminaler/ kaier hos Kystverket/ IMO

Godkjente ISPS kaier i Alta er:

  • NOALF-0002 - Alta Havneterminal
  • NOALF-0005 - Marinekaia
  • NOALF 0004 - Alta Skiferterminal
  • NOALF 0001 - Felleskaia
  • NOALF 0006 - Lillebukt Sibelco

 

Terminalkaien - ISPS

ISPS-KAI - IMO.nr.  - NOALF-0002
Bukta
Offentlig kai, lengde 169 meter, dybde 8,15 -10,50 meter. Opparbeidet areal på 16.300 m2. Oppstillingsplass for container på 2.500 m2. Toll-lager. Utelager/oppstillingsplass for trailere. Kjølelager, varmlager og tørrlager på til sammen 2.900 m2. Godsterminaler og kontorlokaler leies ut gjennom vårt datterselskap Alta Industribygg AS, tlf 78446910
Bruksområde: Trafikk-kai.
Renovasjon, gråvann og sortvann-deponering til tankbil og ferskvannlevering. Kontorbygg (utleie)
Kontakt Alta Havn KF, tlf 971 40340
 
7785421 817542
 
Article image

Bukta flytekai

Betong flytekai lengde 100 mtr, bredde 9 mtr, dybde: 5-10 meter. Anløpskai for hurtigbåt til Stjernøya (Nefelin V) og ambulansebåt, samt servicekai for brønnbåter og servicefartøy.

Kjørebro, belysning, landstrøm, vannforsyning, renovasjon, passasjerterminal, toaletter, p-plasser og Alta Havn KF's havnekontor, åpningstid man-fre: 08:00-15:30. Kontakt: Alta Havn KF, tlf 971 40340

7785180 817412

Servicekaia

Betong flytekai lengde 80 mtr, bredde 2,6 m, dybde 3-8 meter. Servicekai/ liggeplass for servicebåter, dykkerfartøy, RIB, reiseliv, passasjerbåter mv. Landstrøm og belysning. Vann fylles ved Bukta flytekai. Renovasjon og p-plasser ved havnekontoret.

Alta Rutebåtterminal

Alta Rutebåtterminal er en kombibåtkai med fergelem for hurtigbåter. Dette er fast anløpssted for alle Snelandias hurtigbåter og korresponderende busser. Anlegget eies av Troms og Finnmark Fylkeskommune, og Alta Havn KF har driftsavtale. Landstrøm 125 A, ferskvann på kaia og renovasjon. Offentlig p-plass med betaling (kommer våren 2021) og buss-stopp. Venteskur oppvarmet, renovasjon. Adressen er Havneveien 32, 9515 Alta.

 

Article image

Bullkaia

Offentlig kai, trekai, lengde 50 meter, dybde 5 meter.
Bruksområde: Fiskeri- og allmenningskai tilknyttet egnerbuer og lager for fiskere.
betong flytebrygge 35 meter for fiskebåter og RS Vekteren.
Kontakt: Alta Havn KF, tlf  971 40340 eller Alta Fiskeriservice AS, tlf: 901 49 934 (kaiskur og landstrøm)

7785091 816518

 

Article image

Marinekaia - ISPS

ISPS-KAI - IMO.nr. NOALF- 0005.

Bukta. (Nato-kaia)

Offentlig kai, lengde 59 meter, dybde 11 meter. Bruksområde: Flerbrukskai/liggekai. Levering av olje til Statoil og sement i bulk til Norcem. Renovasjon, strøm og vannlevering. ) Kontakt Alta Havn KF, tlf 971 40340, Cirkle-K Tankanalegg; tlf: 78 43 83 00 og Norcem AS tlf: 78 44 02 30

7785238 816511

Se dybdekart her

 

Article image

Finnmark Gjenvinning AS

Bukta Privat kai, lengde 10 meter, dybde 5 meter. Bruksområde: Levering av spesialavfall. Kontakt: Finnmark Gjenvinning AS, tlf 78 44 00 66, og vakt-tlf 957 65501.

Renovasjon (container), slamsuging med spesialbil.

7785396 816488

Article image

Cirkle-k Tankanlegg

Bukta Privat kai, lengde 13 meter, dybde 3,5 meter. Bruksområde: Levering av olje. Kontakt: Cirkle-K Norge Alta tankanlegg, tlf 78 43 83 00

7785625 816357

Article image

Vefaskaia

Bukta Privat kai (tidl. Frionor), lengde 61 meter, dybde 7,5 meter. Bruksområde: Industrikai Kontakt: VEFAS Retur AS, Alta, tlf: 78 43 02 61

N: 7786513 Ø: 816294

Article image

Urnesbukta marina - fritid

Fritidshavn med 220 båtplasser. Anlegget har også 130 meter gjestekai og båtrampe for utsetting av båter på tilhenger. Kontakt Alta Havn KF. tlf. 971 40340.

7785867 816338

Urnesbukta marina - fiskeri

Bølgedemper på 140 meter med betongkaier og båser med utriggere for fiskefartøy/ større båter. Landstrøm 16A industri, ferskvann, diesel- og bensinfylling, parkering, kameraovervåkning.

Article image

Alta Båtforening

Bossekop, Skajaluft, privat fritidshavn med 270 båtplasser. Kontakt: Alta Båtforening Se mer på deres hjemmeside

7783950 814240

Article image

Felleskaia

ISPS-KAI - IMO.nr. NOALF - 0001 Bossekop, privat (Felleskjøpet og Skifer & Naturstein), kailengde 38 meter, dybde 4,5 meter. Bruksområde: Trafikk-kai Kontakt: Willy Hågensen, Alta

7782936 813833

Article image

Alta Skiferterminal - ISPS

ISPS-KAI - IMO.nr. NOALF - 0004 Bossekop, Privat kai, lengde 52 meter, dybde 5,5 meter. Bruksområde: Trafikk-kai. Sand, grus, asfalt og skifer Kontakt: Alta Skiferbrudd A/L, tlf: 7843 4322. Mobil: 913 42525 E-post: post@alta-skiferbrudd.no Andre brukere: Finnmark Sand AS, tlf: 7844 4944, og KOLO Veidekke AS, tlf: 7844 9700

7782650 813486

Article image

Saltvika base

Kvenvik, Kåfjord, privat kai, lengde 20 meter, dybde 5,5 meter. Bruksområde: Fiskeri/ oppdrett Kontakt: GRIEG Sea Food AS, tlf: 7844 9595

7781051 811007

Article image

Simanes

Kåfjord, Lakseslakteri og liten kai, lengde 15 meter, dybde 3,5 meter. Bruksområde: Fiskeri/oppdrett Kontakt: Grieg SeaFood AS, tlf: 7844 9595

7780580 809015

Language Norsk - NorwegianLanguage English - Engelsk

SAMARBEIDSPARTNERE