MS_Nordkapp1

Arealplanen

Kom med innspill til Bukta områdeplan!

Folkemøtet på Rådhuset ble avholdt i går, onsdag 18. januar med godt og vel 50 fremmøtte fra både næringsliv, beboere og politikere. Det er satt en meget kort frist til 25. januar for å sende inn SKRIFTLIGE innspill til planarbeidet.
Det ble valgt en arbeidsgruppe etter møtet som ble slik: Fra næring: Tor Erland Mathisen og Ruben Åsheim Fra fiskeri: Jens Kristian Kristoffersen Fra beboere: Vidar Kristensen Disse må selv engasjere for å få frem meninger blant sine, og forankre det der, for så å bringe det fram i arbeidsgruppa. Første arbeidsmøte vil komme like etter fristen for innspill som er 25.januar. Om du har tanker å lufte med oss, må du gjerne stikke innom. Du kan også sende e-post til post@altahavn.no, så bringer vi det videre.
Posting
Språk Norsk - NorwegianSpråk English - Engelsk

SAMARBEIDSPARTNERE