Kart over Møllenes industripark, med foreslått plassering av marina

Marina

Kommer det marina i Kåfjord..?

Alta kommune har sendt ut forslag til planprogram tilknyttet reguleringsplan for Møllenes industriområde i Kåfjord. Etter mange runder på ulike lokaliteter i Kåfjord, utredes nå endelig plassering innenfor Møllenes.

Kart over Møllenes industripark, med foreslått plassering av marina
Kart over Møllenes industripark, med foreslått plassering av marina

I plandokumentet, side 17; Pkt.4.1.6 Etablering av offentlig marina: Det er også et ønske fra Alta Kommune, Alta Havn KF og Grieg Seafood at det etableres en offentlig marina med adkomst og parkeringsplasser i den vestlige delen av planområdet. Dette er et tilbud som i dag mangler i Kåfjord. Intensjonen er at det skal legges tilrette for cirka 20 båtplasser samt båtutsett i området.

Språk Norsk - NorwegianSpråk English - Engelsk

SAMARBEIDSPARTNERE