Kvafjord_marina_landfeste

MARINA

Kvalfjord marina

Vi arbeider tett med en løsning for marina til fiskere og båteiere i Kvalfjord. Prosjektet har tatt lang tid, og mange større og mindre avklaringer har vært gjort underveis. Det er kommet inn mange innspill, og havnestyret har vedtatt plassering av anlegget.

ortofoto_M1-500_Kvalfjord_plassering-marina

Skisse - plassering av flytekai

Anlegget er bestilt, og består av ei solid plastrørsbrygge, med utriggere for de minste båtene innerst, og slik at større sjarker kan ligge langsmed på begge sidene.
Bygging av landfeste er også i bestilling, samt planlegging av belysning.

Det siste som nå er avgjørende for at anlegget faktisk kan legges ut, er en rasfarevurdering som vi er pålagt av kommunen å få utført.
Vi har leid inn Multiconsult, som vil levere en rapport i løpet av oktober.

Dersom vi får klarsignal der, vil anlegget bli montert straks kommunen har gitt grønt lys.

Språk Norsk - NorwegianSpråk English - Engelsk

SAMARBEIDSPARTNERE