2007-04_fiskerihogskolen_bil

Lyttebøyene fjernet - bare noen få igjen

Det står fortsatt 11 lyttestasjoner igjen i fjorden i en øst-vest linje fra Amtmannsnes mot Russeluft. Disse er planlagt å stå til våren 2008. Noen av de lyttestasjoner som er markert som fjernet, var forsvunnet før en rakk og fjerne dem. Dvs. at dregg og noe tau muligvis enda står på bunnen.
Vi har nå fjernet lyttestasjonerne fra følgende positioner Altafjorden.
 
Lyttestasjonene ble satt ut av Norges Fiskerihøgskole i april 2007 og inngikk i et forskningsprosjekt hvor målet blant annet var å kartlegge migrasjonsatferd til laks, ørret og røye.
Hver stasjon bestod av en oransje blåse på overflaten og tau til anker på bunnen. Lyttestasjonen var plassert på tauet ca 5 meter under havoverflaten.
 
Spørsmål kan rettes til Jan Grimsrud Davidsen, tlf. 92464314
 
Følgende er fjernet:
 
Nordligste linje bestod av 21 lyttestasjoner, 400 meter mellem hver blåse
1          70°11.62        022°58.04
2          70°11.67        022°58.59
3          70°11.72        022°59.23
4          70°11.79        022°59.88
5          70°11.85        023°00.55
6          70°11.93        023°01.19
7          70°11.98        023°01.73
8          70°12.06        023°02.32
9          70°12.10        023°02.98
10       70°12.17        023°03.61
11       70°12.22        023°04.21
12       70°12.29        023°04.82
13       70°12.34        023°05.41
14       70°12.40        023°06.01
15       70°12.46        023°06.62
16       70°12.53        023°07.21
17       70°12.59        023°07.87
18       70°12.65        023°08.44
19       70°12.72        023°09.12
20       70°12.79        023°09.66
21       70°12.90        023°10.39
 
Midterste linje bestod av 14 lyttestasjoner, 400 meter mellem hver blåse
22       70°04.99        022°59.85
23       70°05.10        023°00.14
24       70°05.11        023°00.65
25       70°05.10        023°01.31
26       70°05.07        023°01.93
27       70°05.10        023°02.55
28       70°05.10        023°03.15
29       70°05.09        023°03.81
30       70°05.06        023°04.27
31       70°05.09        023°05.08
32       70°05.10        023°05.80
33       70°05.09        023°06.41
34       70°05.10        023°06.96
35       70°05.12        023°07.58
 
I estuariet utfor Altaelva stod fem blåser.
 
46       69°59.74        023°23.28
47       69°59.79        023°23.85
48       69°59.78        023°59.78
49       69°59.77        023°24.88
50       69°59.71        023°25.42
 
Ut for Talvik stod det tre blåser.
51       70°01.67        023°03.23
52       70°02.03        022°58.94
53       70°03.51        023°00.23
 
 
I Langfjorden ved Eidsnes stod det 2 blåser.
54       70°05.54        022°46.61
55       70°05.90        022°46.50
 
Følgende står fortsatt i fjorden:
 
Sørligste linje består av 10 lyttestasjoner, 400 meter mellom hver blåse
36       69°59.62        023°18.01
37       69°59.82        023°18.29
38       70°00.01        023°18.61
39       70°00.20        023°18.90
40       70°00.38        023°19.15
41       70°00.58        023°19.49
42       70°00.76        023°19.83
43       70°00.99        023°20.24
44       70°01.15        023°20.38
45       70°01.30        023°20.60
 
Språk Norsk - NorwegianSpråk English - Engelsk

SAMARBEIDSPARTNERE