Marina

BÅTPLASSER

Oppdatert 3.6.2021

Det er ingen ledige båtplasser i våre marinaanlegg. Det er mulig å sette eg på venteliste. Legg inn informasjon for å bli oppført på venteliste her.

NY vedtekt for marina er vedtatt

Vedtekt for bruk av marinaplasser og opplagsplasser i Alta Havn vedtas av Havnestyret, og ble sist endret  i styresak 28-2020 den 20.11.2020.

Viktige endringer er: Tildelingskriterier for båtplass i Storekorsnes Fiskerihavn og et absolutt forbud mot bruk av gummikabler og en generell innskjerping i forhold til landstrøm.

Vedtekten gjelder alle eksisterende og nye kunder.

Hele vedtekten kan leses her.

Marina

Båtplasspriser 2021

Det er nå bare 3 prisgrupper, og innskuddet økte i 2018 for nye kunder.

Marina

Marinaanlegg i Alta

Alta havn eier og driver seks marinaanlegg med plass til om lag 350 båter. Du finner våre marinaer i Urnesbukta, Storekorsnes, Nyvoll, Korsfjord, Kvalfjord og Lerresfjord. På Storekorsnes og en del av Urnesbukta er fiskeri og næring prioritert foran fritidsbåter.

Marina

Strømavtale i marina

Vi har utformet en strømavtale som må fylles ut og signeres av kunder som skal ha tilgang på landstrøm i våre marinaer. Kontakt oss for å høre om det finnes ledige uttak. Deretter kan du laste ned avtalen, fylle ut, signere og skanne til oss på e-post

Marina

Strømavlesning

Avlesning rundt 5. januar og 1. august hvert år. Legg inn navn, målernr og målerstand her for avregning

Marina

Vedtekt for marina/ opplagsplass i Alta havnedistrikt

Vedtekten omhandler bruk av våre marinaanlegg og plikter og rettigheter for båteier og eier. Sist vedtatt av havnestyret i sak 28/2020 den 20.11.2020.

Marina

Byttet båt?

Send inn endringer på adresse og om båten din.

Marina

Portlåsen Urnesbukta

Slik bruker du den elektroniske portlåsen til Urnesbukta marina. 

Språk Norsk - Norwegian

SAMARBEIDSPARTNERE