Marina

Marinaanlegg i Alta

Alta havn eier og driver seks marinaanlegg med plass til om lag 350 båter. Du finner våre marinaer i Urnesbukta, Storekorsnes, Nyvoll, Korsfjord, Kvalfjord og Lerresfjord. På Storekorsnes og en del av Urnesbukta er fiskeri og næring prioritert foran fritidsbåter.

Du kan søke om båtplass i våre marinanlegg ved å gå inn på www.havnami.no.
Du kan også gå direkte inn på ønsket marinaanlegg og søke om båtplass og få en nærmere beskrivelse av anlegget.

 

Article image

Urnesbukta Marina

Urnes 1 er den innerste betongkaia med pirer på begge sider, med ca 192 båtplasser

Urnes 2 er den nye bølgedemperen ytterst, med fiskerihavn og gjesteplasser, tilsammen ca 28 plasser. Her er også bensin- og dieselfylling, og ferskvann hele året.

Les mer her

Storekorsnes marina (2005)

Storekorsnes Marina

40-45 båtplasser inkludert fiskerikai paralellt med Storekorsnes Molo. Båtutsettingsrampe med støpt platting (2011). Dieselfylling. Lanmdstrøm og lys, kameraovervåkning. Ferdigstillet januar 2020 med nytt materiell. Fiskere blad B er prioritert. Eier er Alta Havn KF.

Nyvoll Marina

Nyvoll Marina

31 båtplasser innenfor fergeleiet på Nyvoll. Eier er Alta Havn KF.

Article image

Korsfjord Marina

20 båtplasser innenfor fergeleiet i Korsfjord. Utvides med en brygge i 2020 (4-6 plasser). Eier er Alta Havn KF.

Lille Lerresfjord Marina

Lille Lerresfjord Marina

17 båtplasser ved almenningskaia i samarbeid med Cermaq AS. Mulighet for landstrøm og ferskvann. Eier er Alta Havn KF
Kvalfjord marina - prosjekt 2012

Kvalfjord Marina

9 båtplasser med utriggere, og 3 plasser for sjarker langsmed. Eier er Alta Havn KF

Article image

ANDRE: Skajaluft Småbåthavn

Privat havn.Eier er Alta Båtforening
 

Tilknyttede elementer

Attachment: BlankLedige båtplasser
Language Norsk - Norwegian

SAMARBEIDSPARTNERE