Merking av akvakulturanlegg

Kort beskrivelse av krav til merking. Spørsmålet om skikkelig merking kom rundt 2006-07 etter ulykker med påkjørsel av slike anlegg. Vi har stor aktivitet i disse næringene i Altafjorden og orienterer her om gjeldende regler.

oppdrett_Lerresfjord_2006_11
Klikk for stort bilde

Forslag til endring i Skiltforskriftens § 14: Akvakulturanlegg

"Flytende akvakulturanlegg i sjø skal merkes slik at de til enhver tid raskt kan identifiseres av og er godt synlige for sjøfarrende. Merkingen skal bestå i følgende:

a) Gult merke med refleks ved anleggets ytterpunkter som er synlig om dagen og om natten når det blir belyst.

b) Gult lyssignal ved anleggets ytterpunkter eller flombelysning. Enhver form for belysning av anlegget skal innrettes slik at det ikke virker blendende for sjøtrafikken.

c) Radarreflektor ved anleggets ytterpunkter.

Anleggets ytterpunkter etter denne paragraf vi være de punkt hvorfra anlegget er forankret eller fortøyd eller som på annen måte utgjør et ytterpunkt.

Kravet i første ledd bokstav a) om gult merke, herunder bøyer som skal brukes til forankring eller annet formål, skal gjelde alle nye anlegg fra og med 1. juli 2007. Eksisterende anlegg kan benytte bøyer av rød eller orange farge til 1. juli 2010.

Kystverket kan fastsette nærmere tekniske krav til merkingen av akvakulturanlegg i egen veiledning. Merking av akvakulturanlegg skal være i samsvar med slik veiledning.

Kystverket eller kommunene kan i særlige tilfeller fastsette ytterligere krav til merkingen av akvakulturanlegg."

Language Norsk - Norwegian

SAMARBEIDSPARTNERE