jens-p_okt05_800pix_275x358

Alta ble stamnetthavn

Millioner i havn

Etter flere års kamp har Alta og Honningsvåg blitt stamnetthavner. Det kan bety millioner av nye havne-kroner. – Alta som en base i leverandørindustrien til oljevirksomheten vil bli styrket med status som stamnetthavn.
Er man med på stamnettet er det mulig å få statlige tilskudd til utbygging av infrastruktur. – Vei og stamnetthavner henger tett sammen. Dette vil bety enormt mye for utviklinga av Alta havn, mener Mathisen. Han retter en stor takk til alle som har bidratt til at Alta er med på stamnettet, som det arbeidet Kystverket har gjort.
Språk Norsk - NorwegianSpråk English - Engelsk

SAMARBEIDSPARTNERE