Næringsbygg for utleie

Alta Havn KF eier Alta Industribygg AS og Blåskjellveien 7 AS. Selskapene leier ut terminaler, kontorer og industrilokaler i Bukta havne- og industriområde.

Språk Norsk - Norwegian

SAMARBEIDSPARTNERE