Havnebetjent Arnt T. Nilsen, Alta Havn KF

Alta Havn KF

Ny havnebetjent

Arnt Trygve Nilsen ble 17.08.09 ansatt som ny havnebetjent i Alta Havn KF etter havnekaptein Bjørn Lange som slutter etter oppnådd alderspensjon.
Arnt er 37 år og har sine røtter fra Havøysund. Av utdanning har han maritim utdanning fra Honningsvåg, teknisk fagskole innen næringsmiddel fra Ålesund og markedsføring/økonomi fra Alta. Arbeidsoppgaver som Arnt skal gå inn i, er i hovedsak; Tilsyn og kontroll med trafikk i havnens sjø- og landområder, rettlede fartøyer, skipsagenter, kjøretøy som benytter havnas tjenester. I tillegg får han ansvar for havnas sikkerhet (ISPS – sikkerhetssjef).
Språk Norsk - NorwegianSpråk English - Engelsk

SAMARBEIDSPARTNERE