Saga_Pearl

Havnestyret

Ny Havneplan 2013-2016

Arbeidet med ny Havneplan for perioden 2013-2016 i Alta startet i dag. Arbeidsutvalget nedsatt av Havnestyret den 24.11.2011 er: Einar Aleksandersen - leder , Monica Nielsen - nestleder, Ketil Iki - Alta Havn KF, og Jørgen Kristoffersen - næringssjef Alta Kommune. Havnesjef Jens-Petter Mathisen er også medlem av utvalget, samt sekretær.
  • Arbeidsgruppa får i mandat å utarbeide forslag til ny strategiplan (Havneplan 2013 – 2016). Planen skal vektlegge arealbehov, geografiske utfordringer og bedre samordning mellom fly, havn og E-6.
  • Gjennom nye arealbehov, skal Alta utvikle et effektivt person- og godsknutepunkt som omfatter alle transportformer, og som kan redusere næringslivets transport- og logistikkostnader i Finnmark, herunder miljø.
  • Tilrettelegge nye industriområder for en framtidig olje- og gassutvinning i Barentshavet, herunder å utvikle Alta som omlastningshavn og maritimt handelssenter for framtidig last til/fra Nordvest-Russland og for transittlast over Den nordlige Sjørute.

Arbeidsutvalgets rapport legges fram for Havnestyret innen 15.9.2012.

Språk Norsk - NorwegianSpråk English - Engelsk

SAMARBEIDSPARTNERE