NY vedtekt for marina er vedtatt

Vedtekt for bruk av marinaplasser og opplagsplasser i Alta Havn vedtas av Havnestyret, og ble sist endret  i styresak 28-2020 den 20.11.2020.

Viktige endringer er: Tildelingskriterier for båtplass i Storekorsnes Fiskerihavn og et absolutt forbud mot bruk av gummikabler og en generell innskjerping i forhold til landstrøm.

Vedtekten gjelder alle eksisterende og nye kunder.

Hele vedtekten kan leses her.

Language Norsk - Norwegian

SAMARBEIDSPARTNERE