trailere-parkert

Om Alta

OM ALTA

Alta er Finnmarks største by med over 20 100 innbyggere, regionsenter for handel, service, utdanning og kompetanse. Alta har økt med 11,4% siden 2000. Prognosene viser at byen vil ha 23 000 innbyggere i 2020. I Alta er over 2 000 sysselsatt innen industri, bygg og anlegg, bergverk og tekniske konsulenttjenester. I Alta er kommuneplanens arealdel under rullering for å tilrettelegge for boliger og industriområder. Befolkningsvekst og ringvirkning av økt næringsvirksomhet har gitt byen betydelig økt interntrafikk. I Alta gjennomføres en konseptvalgutredning for avlastningsveg og transporttiltak.

Språk Norsk - NorwegianSpråk English - Engelsk

SAMARBEIDSPARTNERE