kart_bukta_amt

Industriområder

Planstart Bukta industri- og kommunikasjonsområde

Kommunestyret i Alta vedtok 21. nov 2011 enstemmig oppstart av områdeplan for dette området, som er avsatt til sjørettet virksomhet. Blant annet ligger Alta Havneterminal og Hurtigbåtterminal her. Området har også store trafikale utfordringer som nå søkes løst.
Planprogrammet legges ut til ofentlig ettersyn og administrasjonen bes søke Finnmark Fylkeskommune om midler til planarbeidet. Havnestyret ventes å ha en sentral rolle i arbeidet, sammen med aktører som i dag har sin virksomhet i Bukta.
Språk Norsk - NorwegianSpråk English - Engelsk

SAMARBEIDSPARTNERE