Heving av havarert snekke i Urnesbukta Marina, Alta Havn KF

Urnesbukta marina

Siste havarist

Alta Havn måtte i dag leie inn Alta Fiskeriselskap AS ved Jens K. Kristoffersen for å fjerne den siste båten som gikk ned i Urnesbukta. Båten ble hevet og lenset og lagt på midlertidig plass. Kostnadene for heving og reparasjon av utriggere mv faktureres kunden.
MS Neverfjord er ny hos selskapet fra i dag. Selskapet har overtatt driften av fartøyet som har vært stasjonert i Kvalsund.
Språk Norsk - NorwegianSpråk English - Engelsk

SAMARBEIDSPARTNERE