Springflo ved Storekorsnes Molo i Alta

Sjekk båter og fortøyninger

Springflo-varsel

Lufttrykk og vind påvirker vannstanden i havet og kan i ekstreme situasjoner føre til opptil 1,5-2 meter høyere vannstand (stormflo). Hvis det blir lavt lufttrykk og kraftig pålandsvind samtidig med perigeumspringflo, kan vannstanden bli uvanlig høy med mulige skader på båter, brygger og havneanlegg. Det skjer nå i helgen 19. mars.
Språk Norsk - NorwegianSpråk English - Engelsk

SAMARBEIDSPARTNERE