Steinar Karlstrøm (t.v) overrekker SNO-plaketten på Altaskifer til direktør Kai Erik Tørdal i SNO

Statens Naturoppsyn flytter inn hos Alta Havn

I dag kunne havnestyrets leder Steinar Karlstrøm offisielt åpne de nye lokalene for Statens Naturoppsyn (SNO) ved Passasjerterminalen i Alta. SNO har fått nybygde kontorer og et garasjeanlegg på 150 kvm til sin virksomhet.
Steinar Karlstrøm (t.v) overrekker SNO-plaketten på Altaskifer til direktør Kai Erik Tørdal i SNO
Steinar Karlstrøm (t.h) overrekker SNO-plaketten på Altaskifer til direktør Kai Erik Tørdal i SNO

Det er tegnet en 15 års leieavtale med SNO, og Rune Somby og Ken-Gøran Uglebakken i naturoppsynet har fått lokaler tilpasset deres spesielle virksomhet på land og sjø i regionen.

Garasjeanlegget er fullisolert og har plass til biler, tilhengere, snøscootere, 4-hjulinger og båter og alt annet feltutstyr. Det er også innredet rom for undersøkelse av fallvilt eller rovviltdrept tamrein/ sau.

2007-02_SNO_somby_uglebakken
Klikk for stort bilde
Rune Somby (t.v) og Ken-Gøran Uglebakken er klare med det nye dørskiltet.
Språk Norsk - NorwegianSpråk English - Engelsk

SAMARBEIDSPARTNERE