legoklosser

Nordområder

Strategisk om sjøruter i nord

Tidligere NHO-direktør Finn Bergesen Jr. skal lede en strategisk faggruppe som skal utrede hvordan åpning for økt maritim aktivitet og nye sjøruter i nordlige havområder berører norske interesser, og hvordan denne utviklingen bør møtes.
- Jeg ser fram til å motta rapporten fra gruppen, og håper den vil inneholde konkrete anbefalinger, sa utenriksminister Jonas Gahr Støre da gruppen hadde sitt første møte. Kilde: fd.no
Språk Norsk - NorwegianSpråk English - Engelsk

SAMARBEIDSPARTNERE