Marina

Strømavlesning

Avlesning rundt 5. januar og 1. august hvert år. Legg inn navn, målernr og målerstand her for avregning

F.eks B-03
Eks: 1050,5
Language Norsk - Norwegian

SAMARBEIDSPARTNERE