Marina

Strømavtale i marina

Vi har utformet en strømavtale som må fylles ut og signeres av kunder som skal ha tilgang på landstrøm i våre marinaer. Kontakt oss for å høre om det finnes ledige uttak. Deretter kan du laste ned avtalen, fylle ut, signere og skanne til oss på e-post

Vi tilbyr landstrøm med inntil 32 A kapasitet, der hver bruker har eget uttak og egen måler. De fleste uttakene er på 10A

Prisene reguleres årlig av havnestyret, og «Priser og vilkår» finnes på altahavn.no. For 2018 faktureres en sats på kr. 2.-/ kWh + mva som dekker strømforbruk, investering og drift av strømanlegget.  

Strøm faktureres forskuddsvis med à konto beløp kr. 150 per måned, på halvårlig faktura for leie av båtplassen. Årsavregning skjer på 1. termin i januar.

Kunden skal selv lese av måleren to ganger i året: Nært den 5. januar og 1. august. Det sendes SMS-varsel om dette.

Målerstand meldes inn via vår hjemmeside. Se skjemaet her: Strømavlesning. Manglende avlesning faktureres med gebyr på kr. 300.-

Kunden plikter selv å låse strømuttaket/ merke kabler og hindre misbruk.

OBS: Ved feil bruk av utstyr som ikke tilfredsstiller kravene blir dette fjernet uten forvarsel, og/ eller ved påvist jordfeil/ mangler ombord blir strømuttaket plombert/ frakoblet for bruk. Det kan viderefaktureres merkostnader til elektriker for feilsøking og utkobling i slike tilfeller.

Husk at feil i din båt kan føre til at flere mister strøm, og frostvakt, pumper, kjøleskap osv stopper. Koble alltid til inntaket om bord først, og deretter til strømstolpen. Og omvendt når du kobler fra.

 

Vi stiller strenge krav til kabler og tilkoblinger:

Det skal bare brukes elektrisk utstyr som er godkjent for utendørs bruk. Utstyr må være i orden og uten skader som kan medføre krypstrøm/ lekkasjestrøm. Utkobling av jording er IKKE tillatt. Kabel skal gå uavbrutt uten skjøter fra strømuttak på brygga til egen båt og uten å ligge i sjøen. Det tillates ikke brukt overganger fra Schuko (vanlig stikkontakt) til rundstikk 16Amp.

Kabel skal være av sjø- og oljebestandig kvalitet med teknisk betegnelse H07RN-F som skal være synlig på kabel, og ha minimum 2,5mm2 tverrsnitt. Kontakt av typen RUNDSTIFT CEE 16 amp (blå industri-kontakt / ”hankjønn”) med kapslingsgrad IPX4 eller 6. Anbefalt kabel er «PUR GUL» silikonkabel eller tilsvarende.

 

For å tegne strømavtale:

  • Last ned dokumentet her, signer, skann og send til oss på e-post.
  • Hvis du ikke vet stolpenr/ uttaksnr lar du det stå åpent.
  • Koble til båten med godkjent kabel. (IKKE sort gummikabel)
  • Vi sørger for merking av uttakene.
  • Du merker din egen kabel
  • Når avtalen er mottatt og godkjent her, faktureres a konto beløp ut året
  • Manglende betaling av forskudd medfører utkobling av strømuttaket
  • Vi sender varsel om strømavlesning på SMS
  • Båter som er tilkoblet uten avtale blir frakoblet og kabler fjernet
Language Norsk - Norwegian

SAMARBEIDSPARTNERE