talvik_marina-flyttes3_450x338

Nytt fra Havnestyret

Talvik Båtforening får overta landgang og bølgedemper

Havnestyret vedtok å overføre landgang til bruk på marina og bølgedemperen utenfor landfestet til båtforeninga. De planlegger å bygge egen sommer-marina i Talvik.

VEDTAK:

1. Havnestyret vedtar å overføre vederlagsfritt til Talvik Båtforening følgende utstyr:

  • Landgang for bruk på marina
  • Slange (bølgedemper)

2. Som kompensasjon, vil Talvik Båtforening forsterke båtopptrekket og holde anlegget rent for stein og tang.

3. Havnesjefen gis fullmakt til å inngå skriftlig avtale mellom Talvik Båtforening og Alta Havn KF i forbindelse med overføring av utstyr og bruk av kai til landfeste. Avtalen skal inneholde krav om tilbakeføring ved eventuell opphør/nedleggelse av Talvik Båtforening.

Språk Norsk - NorwegianSpråk English - Engelsk

SAMARBEIDSPARTNERE