Demontering av Talvik Marina

Talvik Sommermarina

Havnestyret har endelig behandlet saken, og vi gjengir her vedtaket i sin helhet.
Havnestyret går ikke inn for å bygge marina-anlegg i Talvik.

I forbindelse med rullering av Havneplanen vil en se på andre lokaliteter for marina på denne siden av Altafjorden.

Alta Havn KF - Saksprotokoll

Utvalg:           Havnestyret
Møtedato:      25.11.2008
Sak:                034/2008
 
 
Tittel:         TALVIK - SOMMERMARINA
                  
Havnestyrets Behandling:  Innstilling vedtatt enstemmig.
 
Vedtak:
  1. Havnestyret har ut fra sikkerhetsmessige hensyn valgt ikke å etablere ny marina på Talvik Industriområde.
  2. Havnestyret vil i forbindelse med rullering av Havneplan – utviklingsplan 2009-2012, vurdere nye områder for lokalisering av marinaanlegg vest for Alta.
  3. Dersom Talvik Båtforening vil etablerer ny marina på Talvik Industriområde, vil havnestyret stille til disposisjon kaianlegget (landfeste) vederlagsfritt samt overføre eierskapet til slangen som ligger som bølgedemper.
  4. Båtopptrekk i Talvik skal dekke allmennhetens behov for brukere på vestsiden av Altafjorden. Talvik Båtforenings medlemmer gis fri bruk av båtopptrekket.
Rett utskrift 27.11.2007
 
 
Jens-Petter Mathisen
Havnesjef
Språk Norsk - NorwegianSpråk English - Engelsk

SAMARBEIDSPARTNERE