Kvalfjord - privat kai_600x450

Tilskudd til private kaier i Alta

Saken var til behandling i Havnestyret i går, 18. feb, og det er avgitt følgende innstilling til kommunestyremøtet f.k. mandag.

 
            Alta Havn KF
 
 
            Saksprotokoll

 
Utvalg:           Havnestyret
Møtedato:      18.02.2009
Sak:                001/2009
 
 
 
Tittel:             TILSKUDD TIL PRIVATE EKSPEDISJONSKAIER
                  
Havnestyrets Behandling:
 
Innstilling vedtatt enstemmig.
 
Havnestyrets vedtak:
 
  1. Havnestyret innstiller ovenfor Alta kommune at det ytes driftstilskudd til private ekspedisjonskaier i Alta kommune under følgende forutsetning: 
·         Kaieierne skal kreve inn kai, vare- og passasjeravgift fra brukere av kaia.
·          Kaieierne inngår en skriftlig avtale med Finnmark fylkeskommune om innkrevning av kaiavgift for fylkeskommunale fartøy.
·         Driftstilskudd forutsettes at kaia åpnes umiddelbart.
 
  1. Havnestyret innstiller på følgende driftstilskudd for 2009:
    1. Kvalfjord kai                          Kr. 20.000,-
    2. Hakkstabben kai                   Kr. 30.000,-
    3. Komagfjord kai                     Kr. 20.000,- 
  1. Med bakgrunn i driftsåret 2009, tas saken opp til evaluering. Havnestyret fremmer ny sak for kommunestyret innen 1. kvartal 2010. Evalueringsrapport skal danne grunnlag for langsiktig avtale med Alta kommune. Det forutsettes at private ekspedisjonskaier får på plass interne rutiner vedr. innkreving av avgifter, statistikk etc.  
  1. Driftstilskudd til private ekspedisjonskaier for 2009 dekkes inn ved bruk av midler avsatt i K-sak 148/08.
 
Rett utskrift 18.02.2009
 
Jens-Petter Mathisen
Havnesjef
 
Utskrift til:
Rådmann
Facta Revisjon Finnmark AS
Private ekspedisjonskaier i Alta kommune
Språk Norsk - NorwegianSpråk English - Engelsk

SAMARBEIDSPARTNERE