ill.foto; Salg av fisk ved kai

Fiskeri

Torgavgift for salg ved kai i Alta

Havnestyret har vedtatt innføring av torgavgift for bruk av havnens kaier og arealer, og dette er inntatt i Avgiftsregulativet som nytt pkt. (ajour pr. 1.1.2017)

Vedtak: 1. Havnestyret vedtar å endre kapittel 3. vederlag pkt. 8.13 Torgplass på kommunale kaianlegg/areal i Alta Havns Avgiftsregulativ for 2009. • Vederlag for bruk av Torgplass innkreves ihht til kapittel 3. pkt. 8.13. 2. Endringen gjøres gjeldende mvf. 01.04.2009.

Torgplass på kommunale kaianlegg/ areal i 2017 er:

  • Pr. dag, kr. 260.-
  • Pr. uke, kr. 758.-
  • Pr. år, kr. 4.395.-

Alle satser ex. mva.

Språk Norsk - NorwegianSpråk English - Engelsk

SAMARBEIDSPARTNERE