logo-anker

Fylkestinget

Utbygging av kaier for ekspressbåter

Fylkestinget i Finnmark behandlet 16.juni sak 26/15 om infrastrukturtiltak – ekspressbåtkaier, basert på gjennomført forprosjekt for anløpsstedene i Vest-Finnmark:

Dette gjelder anløpsstedene Vikran, Akkarfjord, Altneset, Hammerfest, Kvalfjord og Måsøya.

Fylkestinget gjorde følgende enstemmige vedtak:

 • Fylkestinget vedtar utbygging av infrastrukturtiltak for ekspressbåtkaier
 • Fylkestinget vedtar at inndekning av tiltak skjer gjennom låneopptak
 • Fylkestinget vedtar at utbygging skjer etter følgende plan:
  • Vikran – strøm-/vindmålinger i 2015/2016 og gjennomføring av tiltak i 2017
  • Akkarfjord – gjennomføring av tiltak i 2015/2016
  • Altneset – gjennomføring av tiltak i 2015/2016
  • Hammerfest – gjennomføring av tiltak i 2018/2019
  • Kvalfjord – gjennomføring av tiltak i 2019/2020
  • Måsøya – gjennomføring av tiltak i 2021/2022
 • Storekorsnes må være et reelt knutepunkt for all rutetrafikk i Altafjorden, og Altafjordekspressen må derfor også anløpe Storekorsnes på sine ruter.

Saken vil bli videreført i eget prosjekt, og kommunene vil bli kontaktet for videre samarbeid.

Språk Norsk - NorwegianSpråk English - Engelsk

SAMARBEIDSPARTNERE